Sök service är nerlagd

På grund av minskad och snabb hantering av service är sökaservice funktionen nerlagd.