Om Företaget

Komrep Service bildades 1990 och kärnverksamheten har sedan dess varit service på mobil kommunikationsutrustning, modifiering av trådlösa telefoner.

 

Våra lokaler är belägna ca 5 km norr om Kungälv.