Utför inte reparation och service på vitvaror.

På en del sidor på nätet anges att vi utför service på vitvaror, detta är felaktigt

och ber dig därför att söka vidare på denna

Förändring av service

Vi upphör med Garantiservice på Panasonic Dect och växel.
Vi fortsätter med service på dessa utanför garanti.

Den siste april 2010 upphör Komrep Service att hantera garantireparationer för Siemens. Garantiservice av dessa hanteras efter siste april 2010 av Anovo. Icke garantier av Siemens fortsätter vi att hantera. Samt reservdelar till dessa.

Korta servicetider

Vi har under det senaste året hafta korta servicetider. I dagsläget är servicetiden ca 1 dag med vissa reservationer, dessa kan vara t.ex. beställning av reservdelar.

Sök service är nerlagd

På grund av minskad och snabb hantering av service är sökaservice funktionen nerlagd.

 

Komrep Service flyttar

Komrep Service flyttar in i nya lokaler under november.

Komrep AB där Komrep Service ingick har övertagits av annat bolag, därför kommer Service att flytta till andra lokaler med ny adress, telefonnummer och mail adresser. Verksamheten kommer att bedrivas som tidigare. Flytten är väl planerad och skall förhoppningsvis inte drabba er som kund. Förändringen är beräknad att ske den 1 November.

Ni som har förbetalda fraktlappar för vissa garantireparationer kan använda dessa tills ni har fått andra med de nya uppgifterna på.