Korta servicetider

Vi har under det senaste året hafta korta servicetider. I dagsläget är servicetiden ca 1 dag med vissa reservationer, dessa kan vara t.ex. beställning av reservdelar.