Komrep Service flyttar

Komrep Service flyttar in i nya lokaler under november.

Komrep AB där Komrep Service ingick har övertagits av annat bolag, därför kommer Service att flytta till andra lokaler med ny adress, telefonnummer och mail adresser. Verksamheten kommer att bedrivas som tidigare. Flytten är väl planerad och skall förhoppningsvis inte drabba er som kund. Förändringen är beräknad att ske den 1 November.

Ni som har förbetalda fraktlappar för vissa garantireparationer kan använda dessa tills ni har fått andra med de nya uppgifterna på.