Förändring av service

Vi upphör med Garantiservice på Panasonic Dect och växel.
Vi fortsätter med service på dessa utanför garanti.

Den siste april 2010 upphör Komrep Service att hantera garantireparationer för Siemens. Garantiservice av dessa hanteras efter siste april 2010 av Anovo. Icke garantier av Siemens fortsätter vi att hantera. Samt reservdelar till dessa.